Advertise on Metal Storm
Titan Mountain - Galaxy Unknown [EP]Release date: 2004
Style: Symphonic black metal


01. Przed Stworzeniem Rubie¿y Wszechœwiata
02. Wêdruj¹c Mrocznymi Zak¹tkami
03. Gwiazdy Lœni¹ Na Niebie w Szponach NocyHits total: 1650 | This month: 4