Release date: 2004
Style: Symphonic black metal

Rating:

No votes yet


01. W Wielkich Górach Nostalgiczny Py³ Zamierzch³ych Czasów
02. Z Drugiej Strony Magicznego Zwierciad³a
03. Z Zemst¹ Nadchodzimy
04. W Têsknocie do Krain w Których Bitwy s¹ Wieczności¹
05. Pola Wieczystych Legend
06. Po £upy do Konungaheli



Post comments

Login or register to post here.



Hits total: 1146 | This month: 77