Titan Mountain - Mystic JourneyRelease date: 2005
Style: Symphonic black metal


01. Wêdrówka przez Znajome Lasy
02. Strumieñ ze ród³a Mocy
03. Droga Kryszta³owych Snów
04. Lunarne wiat³o
05. Powstaj¹cy Duch Wszechmocy Tajemnych Ziem
06. Wymiar Duchowych Mgie³Hits total: 1573 | This month: 4