Release date: 2005
Style: Symphonic black metal

Rating:

No votes yet


01. Wêdrówka przez Znajome Lasy
02. Strumieñ ze Źród³a Mocy
03. Droga Kryszta³owych Snów
04. Lunarne Świat³o
05. Powstaj¹cy Duch Wszechmocy Tajemnych Ziem
06. Wymiar Duchowych Mgie³Post comments

Login or register to post here.Hits total: 1452 | This month: 1