Titan Mountain - Imperator [EP]Release date: 2006
Style: Symphonic black metal


01. Imperator i Jego Tron
02. Serce Cienistego W³adcy
03. Majestat
04. Panowanie Zaklêæ w Brzasku Magów
05. Rycerze Zakonu Szkar³atnego Oka
06. Zimowe Drzewa w Nostalgii CiszyAdvertise on Metal Storm

Hits total: 1528 | This month: 5