Release date: 2006
Style: Symphonic black metal

Rating:

No votes yet


01. Widmowy Świat
02. Dusza Wszechświata
03. Magiczny Miecz Pradawnego Rodu
04. Niebiosa w Symfonii Najwy¿szych Konstelacji
05. Planeta G³êbokich Uniesieñ Sêdziwego Stra¿nika
06. Niezg³êbione Zagadki WszechstworzeniaPost comments

Login or register to post here.Hits total: 1578 | This month: 1