Davide Totaro


Member

1996-1997 Spiritual Ceremony - guitars (as Set Teitan)  
1997-2005 Aborym - guitars (as Set Teitan 131)  
2000-2005 Bloodline - guitars (as Set Teitan 131)  
2004-2006 Dissection - guitars (as Set Teitan)  
2009- Unanimated - guitars (as Set Teitan)  

Live musician

2007-2018 Watain - guitars (as Set Teitan)  

Guest musician

2003 Anaal Nathrakh - guitars (as Set Teitan)  
2007 Nifelheim - backing vocals (as Set Teitan)  
2008-2009 Arckanum - guitars, vocals (as Set Teitan)  
2015 Degial - guitars, vocals (as Set Teitan)  

Personal information

Also known as: Set Teitan
Born on: 12.09.1978