Kai-Pekka "Kaikka" Kangasmäki


Member

2006- Stam1na - bass  
2006- Devilhorn - guitar  

Live musician

2005 Stam1na - bass