Florian Dammasch


Member

1997-2004 Enid - guitars (as Alboîn)  
2005-2009 Funeral Procession - guitar, bass, keyboards, drums  
2009-2010 Geïst - bass (as Alboîn)  
2010-2011 Eïs - bass (as Alboîn)  
2011- Eïs - bass, guitars, keyboards, vocals (as Alboîn)  

Studio musician

2001-2005 Eismalsott - guitars, synths  
2007-2008 Lantlôs - vocals  

Guest musician

2010 Agrypnie - vocals