Hirotaka Nakazawa


Member

2000-2014 Gotsu Totsu Kotsu - drums