Paul Christensen


Member

1981- Pretty Maids - vocals (as Ronnie Atkins)  
2015- Nordic Union - vocals (as Ronnie Atkins)  

Live musician

2013 Avantasia - vocals (as Ronnie Atkins)  
2016- Avantasia - vocals (as Ronnie Atkins)  

Guest musician

1995 Blind Guardian - backing vocals (as Ronnie Atkins)  
2012-2013 Avantasia - vocals (as Ronnie Atkins)  
2016 Avantasia - vocals (as Ronnie Atkins)  
2019 Avantasia - vocals