Dimitrios Argyropolous


Studio musician

2006 Liv Kristine - bouzouki, tzoura