Member:
2001-2005 Shining - bass  
2007-2008 Shining - bass