Kristoffer "Kikken" Risbakk Vegsund


Member

2005-2006 Octavia Sperati - drums