Lunatic Gods - Discography


Studio (7)
EP (2)
Live
DVD
Compilation
Single
Demo
Boxset
VA8 | 6 votes |
01. Don't Fuck Me
02. Empire Of The Black Sun
03. My Dead Friend
04. Child Of War
05. Fucking Religions
06. Son Of Bitch
07. The Pigs
08. Eternal Pain
09. Hate
7.6 | 9 votes |
01. Dead But Free
02. I'll Never Betray
03. Smile
04. Return Of Deads Thoughts
05. The World Is Full Of Lies
06. Ocean Of Hatred
07. Echoes Of Sadness
08. Sitting By The Fire
09. At The Threshold Of Life
10. Irreparable

Cuckoo [EP]
1999
6 | 1 vote |
01. Cuckoo
02. Phantom Lord [Metallica cover]
7.9 | 7 votes |
01. The Curse
02. The Tormenting World
03. Fallen Beauty
04. Doomsday
05. The Battlefield Of Life
06. The Dance Of Salome
07. The Stone
08. The Mystic Way
09. Bemidbar I
10. The Wilderness
11. Bemidbar II
Mythus
2004
7.4 | 7 votes |
01. The Earthfolk
02. Nation Of The Blind
03. Under The Veil Of The Night
04. A Beautiful City
05. Evil Breeds More Evil Still
06. Visions Collide
07. Sacrifice
08. Falling Into Darkness
09. Mourning The Blessed One
10. The History Turns
11. For More Glory
12. Nation Of The Blind [PC bonus] [video]
13. For More Glory [PC bonus] [video]
7.6 | 11 votes |
01. Márnost
02. Vodopád Slz
03. Balada O Makovom Ceku
04. Zial
05. Hladina Stúpa
06. Slzy Neba [Instrumental]
07. Dusu Mi Vrát
08. Dualita
09. Héllium
10. Cervená Zo Zil

Vlnobytie
2012
8.5 | 26 votes |
01. Zbojnícka
02. Vrany Riekli
03. Starecká
04. Právo Prvej Pomsty
05. Duša Plná Ozvien
06. Tak Riekol Les... (Instrumental)
07. Vreskot Dneška
08. Od Priadok Po Zimný čas
09. Na Križnych Cestách
10. Vlnožitie

Top 20 albums of 2012: 13

Slnovraty [EP]
2014
8 | 6 votes |
01. Kračúň (Slnovrat zimný)
02. Kupalo (Slnovrat letný)

Turiec
2018
8.4 | 5 votes |
01. Rieka
    1 - Turiec Horným Tokom
    2 - Pieseň Živlov
    3 - Pieseň Predkov
    4 - Turiec Dolným Tokom
    5 - K Fatranským Svahom
    6 - Dolu Váhom
02. Zabudli Sme Dýchať
03. Oriana (O Čertovom Vrchu)
04. Na Tlstej Rastie Zlatá Tráva
05. Pod Lyscom
06. Ursus Arctos [instrumental]
07. Na Ostrú