Drudkh - Кров У Наших Криницях (Blood In Our Wells) lyricsTracks01. Nav'

Music by Drudkh
Instrumental.

02. Furrows Of Gods

Music by Drudkh
Lyrics by Lina Kostenko
І засміялась провесінь: - Пора! -
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом -
дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра -
усі ідуть за часом, як за плугом.

За ланом лан, за ланом лан і лан,
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом,
вони уже в тумані - як туман -
усі вже йдуть за часом, як за плугом.

Яка важка у вічності хода! -
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Така свавільна, вільна, молода -
невже і я іду вже, як за плугом?!

І що зорю? Який засію лан?
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Невже і я в тумані - як туман -
і я вже йду за часом, як за плугом?..


[English]

And early spring laughed: "It's time!"
Behind the Black Road,
Behind the Great Meadow -

My great-grandfather
And great-great, great-great -
Everybody follow Time, like a plough.

Behind a field there's a field, behind a field -
A field and a field
Behind the Black Road,
Behind the Great Meadow,
They are already in a mist - like a mist -
Everybody already follow Time, like a plough.

What a heavy steps Eternity haves!
Behind the Black Road, b
Bhind the Great Meadow.
Such free and young -
Is it real that I already follow Time, like a plough?!

What I will plough? What a field I will sow?
Behind the Black Road, behind the Great Meadow
Is it real that I'm in a mist too - like a mist -
And I already follow Time, like a plough?

03. When The Flame Turns To Ashes

Music by Drudkh
Lyrics by Oleksandr Oles
Колись здавався ти мені орлом підтятим
І в полі кинутим в агонії сконать...
Очима стежишь ти за ворогом проклятим,
Що хтів тебе ногою розтоптать.

Ти гнівом дишеш і гориш, а не конаєш...
Щоб впитись, шарпаєш кігтями по землі,
Одним крилом граків ти відбиваєш
І сам лежиш на зламанім крилі...

Колись здававсь мені ти лицарем прекрасним,
Що ліг в степу на камені спочить...
Ти важко спиш і мариш боєм щасним,
А ворог твій змією вже сичить...

Народе мій! І ти - орел, вночі підтятий,
І чом не лицар ти, захоплений в полон?!
О орле мій, мій велетню крилатий,
О лицар мій, покараний за сон!..

Чому ж ти, орле мій, з орлами не літаєш,
А крила веслами волочиш по землі?!
Чому ж ти, лицар мій, на герць не виступаєш,
А вітром жалібно голосиш на ріллі?!

І що орел, коли його орлина зграя
Не рве з землі в блакить ясного дня,
І що за лицар ти з усмішкою льокая,
Без гордих дум, без честі і ім'я?!


[English]

Formerly you seemed
To me like a wounded eagle
That has been left in the
Field in agony to die...

Your eyes are watching
The damned enemy,
Who wanted to trample
You with his feet.

You are breathing with
Anger and burning, but not dying...
To dig you are shuffling
Ground with your claws,

With one wing you're
Beating off the rooks
And laying on the
Second broken wing...

Formerly you seemed to me
Like a stately knight,
Who layed in steppe
To rest on the stone...

You are hardly sleeping
And raving about the lucky battle,
While your enemy is hissing
Like a snake...

My nation!
And you - an eagle,
That has been wounded at the night,

And you are knight,
Who has been captured!
Oh my eagle, my winged giant,
Oh my knight,
Who has been punished for the sleep!

Why, my eagle,
Don't you fly with eagles,
But you are dragging wings,
As oars, by the ground?!

Why, my knight,
Don't you go in battle,
But you are lamentably crying
With a wind on the tillage?!

So what is an eagle,
If his eagle's flock
Doesn't dart off from the earth
Into the blue of serene day,

And what kind of knight
Are you with smile of servant,
Without proud thoughts,
Without a honour and a name?!

04. Solitude

Music by Drudkh
Lyrics by Taras Shevchenko
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Бо вас лихо на світ на сміх породило,
Поливали сльози... чом не затопили,
Не винесли в море, не розмили в полі?..
Не питали б люди - що в мене болить?
Не питали б, за що проклинаю долю,
Чого нуджу світом? "Нічого робить"...

Журбою
Не накличу собі долі,
Коли так не маю.
Нехай злидні живуть три дні -
Я їх заховаю,
Заховаю змію люту
Коло свого серця,
Щоб вороги не бачили,
Як лихо сміється...
Нехай думка, як той ворон,
Літає та кряче,
А серденько соловейком
Щебече та плаче
Нишком - люди не побачать,
То й не засміються...
Не втирайте ж мої сльози,
Нехай собі ллються,
Чуже поле поливають
Щодня і щоночі,
Поки попи не засиплють
Чужим піском очі...


[English]

My thoughts, my thoughts,
I am in grief with you!
What for were you lined up on a paper
With a sad rows?

Why has not the wind dispelled you
In steppe, like a dust?
Why has not the grief lulled you,
Like its child?

Because the grief has begotten
You on light, on laughter.
Tears watered...
Why have not flooded,

Have not taken out in the sea,
Have not washed away in the field?.
People would not ask - what hurts me?

Would not ask, what for I damn my destiny,
Why does the world make me sick?
"There is nothing to do"...

With grief
I can't summon my destiny,
Because I already don't have it.
Let wicked creatures live three days -

I will hide them,
I will hide a fierce snake
Near my heart,
Enemies will not see,

Like the grief laughs...
Let the thought, as a raven,
Flies and croaks,
And the heart, as a nightingale,

Chirps and cries
Secretly - people will not see,
And will not laugh too...
Do not wipe my tears,

Let it flow,
And water somebody's field
Each day and night,
Until… until another's sand
Will cover eyes...

05. Eternity

Music by Drudkh
Lyrics by Yury Klen
У вічності, де світла струм тече,
повільно крутяться колеса часу,
що на верстаті золотому тче
свій килим різнобарвний. Дольні паси
пускає в рух незримий наш двигун.
Мигтить узору плетиво примхливе,
І завжди врівноважує вагу
Той, що складе в копу доспіле жниво,
Все змірить мірою й благословить.
Нас темрява обсотує і боре,
лише часами блискавка на мить
із пітьми вихопить шматок узору,
і ми, прокинувшись із небуття,
якийсь уривок бачимо: химерні
страшні чи ясні обриси життя.
Ми у руці тримаєм тільки зерна;
Гаїв не бачимо, що з них зростуть
І зашумлять зеленим верховіттям.
Ми лиш п'ємо гаркаву каламуть,
Жахним на світ рождені лихоліттям...


[English]

In eternity,
Where the stream of light is running,
There are rotating slowly wheels of time,
Which is weaving on the gold machine
Its multicolored carpet.

Our invisible engine
Is setting in motion the driving belts.
Capricious weaving pattern is blinking,
And always counterbalances the weight

The one who will combine
Ripened crop in a bunch,
Will measure everything and bless.

The darkness entangles and fights us down,
Only sometimes the lightning for an instant
From gloom will snatch out a piece of pattern,
And we, have woken up from non-existence,
Some fragment see: chimeric,
Frightening or clear silhouettes of life.

We hold only grains in a hand;
We don't see the groves, which will grow out of them
And will rustle with green tops.
We, begotten by an awful hard times,
Only drink a bitter turbid liquid.

06. Ukrainian Insurgent Army

Music by Drudkh
Instrumental.