Storm - Nordavind lyricsTracks01. Innferd

(Instrumental)

02. Mellom Bakkar Og Berg

Mellom bakkar og berg ut med havet
heve nordmannen fenge sin heim,
der han sjølv heve tuftene grave
og sett sjølv sine hus oppå deim.

Han såg ut på dei steinute strender;
det var ingen, som der hadde bygt.
"Lat oss rydja og byggja oss grender,
og so eiga me rudningen trygt"

Han såg ut på det bårute havet;
det var ruskut å leggja utpå;
men det leikade fisk ned i kavet,
og den leiken den ville han sjå.

Hyll Nordmannen
Hyll Nordmann
Hyll Nordmannen

Fram på vinteren stundom han tenkte:
Gjev eg var her til evig tid!
Og når nordljoset skinner ifrå oven,
blir hans stålhjerte fylt med grusomt savn.

________________________________
(English translation)
BETWEEN HILLS AND MOUNTAINS


Between hills and mountains out by the sea
the norseman have found his home
where he himself have digged the foundations
and himself has placed his houses upon them.

He stared out on the stone-covered shores;
there was noone, who there had built.
"Let us clear a place and build farms,
and then we will safely own the clearing"

He stared out at the waves on the sea;
it was rough to embark out there;
but fishes played down in the bustle,
and that playing he wanted to see.

Hail norseman!
Hail norseman!
Hail norseman!

In the winter he seldom thought;
If only I were here for ever!
And when the northern lights shines from above
his steelheart is filled with longing.

03. Haavard Hedde

Eg heitar Håvard Hedde
Og er så vein ein kar
Nå vil eg bort å gifta meg
Og rydja meg en gard

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Eg heitar Håvard Hedde
Og bur oppunder nut
Nå vil eg bort å gifta meg
Eg vil'kje ganga gut

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Ja, garden den er liten
Men skogen, den er god
Der heve eg to furer
Og dei skal stå i ro

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik ho inkje hell

Når borna dei vert mange
Og skuldi aukar på
Så hugg eg ned den eine
Den andre ho lyt stå

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik ho inkje hell

Men når me verte gamle
Og kvar skal ha til sitt
Så høgg eg ned den andre
Og da er skogen kvitt

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Det var nå ikkje undrats
Att Håvard totte vondt
Han reiste i fra lanjei
Den mørke hauste natt

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Han reiste ifre lanjei
Og de var jenta fest
Men det var med ein annan
Det hev han trega mest

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

__________________________
English translation:
Haavard Hedde

My name us Haavard Hedde
And am so handsome a guy
Now I want to go and get married
And clear a place for a farm

I live up-under mountains
And the girl I have pledged myself to
I didn't let her down either

My name is Haavard Hedde
And live up-under peak
Now I want to go and get married

I live below mountains
And the girl I have pledged myself to
I didn't let her down either

Yes, the farm it is small
But the forest, it is good
There I have two pines
And they shall stand in peace

When the children become many
and I owe more and more money
Then I chop one down
The second can be for now

But when we become old
and each shall have it's own
Then I chop the second down
And the forest is gone

04. Villemann

[Villeman Og Magnhild]

Villemann gjekk seg te storan å
Hei fagraste lindelauvi alle
Der han ville gullharpa slå
For de runerne de lyster han å vinne

Villemann gjenge for straumen å stå
Hei fagraste lindelauvi alle
Mesterleg kunne han gullharpa slå
For de runerne de lyster han å vinne

Han leika med lente, han leika med list
Hei fagraste lindelauvi alle
Og fugelen tagna på grønande kvist
For de runerne de lyster han å vinne

Han leika med lente, han leika med gny
Hei fagraste lindelauvi alle
Han leika Magnhild av nykkens arm
For de runerne de lyster han å vinne

Men då steig trolli upp or djupaste sjø
Hei fagraste lindelauvi alle
Det gjalla i berg og det runga i sky
For de runerne de lyster han å vinne

Då slo han si harpe til bonns i sin harm
Hei fagraste lindelauvi alle
Og utvinner krafti av trollenes arm
For de runerne de lyster han å vinne

[English translation]

Villeman went to the river
To the most beautiful of all the lime trees
There he wanted to play the golden harp
Then the runes promised him luck

Villeman went to stand over the stream
To the most beautiful of all the lime trees
He could play the harp so skillfully
Then the runes promised him luck

He played it tenderly, he played it smartly
To the most beautiful of all the lime trees
The birds went quiet in the trees
Then the runes promised him luck

He played it softly, he played it loud
To the most beautiful of all the lime trees
He played to release Magnhild from the arms of a Troll
Then the runes promised him luck

Then the Troll rose from the depth of the sea
To the most beautiful of all the lime trees
Mountains rumbled, and the clouds thundered
Then the runes promised him luck

Then he hit the harp with all his fury
To the most beautiful of all the lime trees
And so took his strength and power
Then the runes promised him luck

05. Nagellstev

[Ågots Lokke]

Eg steve så

Solen går bak åse ned
Skuggan blir så lange
Natta kjem snart att
Tekje meg i fange

Krøttret ut i kven står
Eg åt setersdøle går

Mørkt det er i kvar ein bygd
I dei djupe dale
Her på fjell har solen dreg
Ned å gå til garde

Tes seg kvile under tak
Morgo er ho tidleg vak
Snart eg gjer ho klar i kveld
Så går eg til kvile

[Song of Nagell (translation)]

I sing thus

The sun goes down behind hills
The shadows grows longer
The night is soon to come
Taking me as prisoner

The cows out in the barn stand
I go towards the little place in the mountains

Dark it is in every village
In the deep dales
Here in the mountains the sun is gone
I walk down to the farm

Here I can rest under roof
Tomorrow she is early awake
Soon I will ready her tonight
Then I go to rest

06. Oppi Fjellet

Eg høyrde vindsuset kalle meg
Oppi fjellet oppi fjellet
Den tok meg vekk i fra folksom gard
Oppi fjellet oppi fjellet

Og om dykk ikkje har hørt det før
Eg blir i Norgesland eg til eg dør
Oppi fjellet oppi fjellet

Her i vårt rike er alt vårt savn
Oppi fjellet oppi fjellet
Kring masse skoger vi slår vår favn
Oppi fjellet oppi fjellet

Og er det nokon som ikkje ser
Kvifor vi alltid til mor Noreg ber
Oppi fjellet oppi fjellet

Ja, berg og gråstein det eter vi
Oppi fjellet oppi fjellet
Vi skjems av blåmenn, vi går i hi
Oppi fjellet oppi fjellet

Og friske elva den er for oss
Hvis du vil ha den sa må du slåss
Oppi fjellet oppi fjellet
Oppi fjellet oppi fjellet

En grusom død venter hver en mann
Oppi fjellet oppi fjellet
Som ikke hyller vårt faderland
Oppi fjellet oppi fjellet

Ja vi er norske og stolte av det
De kristne kjøtere vil jo ikke se
Oppi fjellet oppi fjellet

Nå har vi sagt det vi ville si
Oppi fjellet oppi fjellet
For norske brødre som alt vil gi
Oppi fjellet oppi fjellet

Skogtroll varsler en grusom død
Der Fenris-ulven hørte samme glød
Oppi fjellet oppi fjellet
Oppi fjellet oppi fjellet

Hey!

Kan dere se han?
Kan dere se han?
Se den kristne kjøteren!

Deng ham opp!
Deng ham opp!

"Og om du nøn gang lukter kristenmanns blod, oppi fjellet. Ja, hent
øksa
og kutt dem ned!"
_____________________________________________

English translation:

Up In The Mountains

They call Me the high winds
Up in the mountains
Up in the mountains

It took me away from crowded village
Up in the mountains
Up in the mountains

And if you haven't hear it before
I'll stay in Norway's land till I die
Up in the mountains
Up in the mountains

Here in our realm is all our longing
Up in the mountains
Up in the mountains

We embrace the vast forests
Up in the mountains
Up in the mountains

And is it someone who doesn't see
Why we always to mother Norway pray
Up in the mountains
Up in the mountains

Yes, rock and stones that's what we eat
Up in the mountains
Up in the mountains

We are disgusted by blue-men
We go to our lairs
Up in the mountains
Up in the mountains

And the fresh stream it is for us
If you want it then you have to fight
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains

A cruel death awaits for each man
Up in the mountains
Up in the mountains

Who doesn't hail our fatherland
Up in the mountains
Up in the mountains

Yes we are Norwegian and proud if it
The christian bastards won't see
Up in the mountains
Up in the mountains

Now we have said what we wanted to say
Up in the mountains
Up in the mountains

For Norwegian brothers who'll give all
Up in the mountains
Up in the mountains

A forest-troll heralds a cruel death
Where the Fenris-wolf heard the same
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains

Hey!

Can you see him? Can you see him?
See that christian bastard!
Beat him up! Beat him up!

"And if you ever smell christian blood up in the mountains, then get
your
axe and chop them down!"

07. Langt Borti Lia

(Instrumental)

08. Lokk

Eg veit eit sted oppe i mellan asen
Kor mosen e mjuk og trea kaster skugge
Eg veit ein gut, den stautaste ta alle
Auge ljose i morkret, "Vil du staden sja?"
Eg ventar til dagen er omme for eg til staden fer
Set meg ned pa hella, tru om han kjem?
Eg vert so varm, kjenner kor hjartet banker
Kom, kom hit hja meg, ta meg i den favn

English translate:
Calling

I know a place up in between the hills
Where the moss is soft and the trees cast shadows
I know a boy, the kindest of them all
Eyes shining in the darkness, "Do you want to see the town?"
I wait till the day is over before I travel towards the town
Sitting down on the stone, I wonder if he comes?
I grow so warm, feeling how the heart beats
Come, come here to me, take me in your embrace

09. Noregsgard

Ein drugal kar ifra garden dro
han fulgte furu og sus
opp gjennom asen, gråstein og mark
staut hans gange var
Svøpt i morgengry
Under en helnorsk himmel
Hans føtter traurig vandret hen
mot sitt mål og på høyde

Ein værbitt hand griper sverdet fatt
og kløyver blåennenes skalle
Hans kjeft den vrir seg i ulmende hat
ufreden kommer at falle

Så stod han der på utkikkstopp
Hans øyne ei fekk kvile
For han søkte reint et syn
Men det blei ein grusom pine
Der blant norges skog og mark

Hans grimme sinn skulle vise dem
at norsonn han har nok av tæl

Norsonn tapte noregsgard for ein hær
Stolt han var da han kom igjen
for a kløyve dem med sitt sverd.

10. Utferd

(Instrumental)