Obscura - Timeline


Year Albums Lineup Style
2002
  Jonas Baumgartl - drums
Steffen Kummerer - guitars, vocals
Progressive Death metal
Technical Death metal
2003
 
2004
  Jonas Baumgartl - drums
Steffen Kummerer - guitars, vocals
Azmo - bass
Jürgen Zintz - guitars
2005
  Jonas Baumgartl - drums
Steffen Kummerer - guitars, vocals
Markus Lempsch - guitars
Jonas Fischer - bass
2006
Retribution
2007
  Steffen Kummerer - guitars, vocals
Markus Lempsch - guitars
Jeroen Paul Thesseling - bass
Hannes Grossmann - drums
2008
Promo CD [Demo] Steffen Kummerer - guitars, vocals
Jeroen Paul Thesseling - bass
Hannes Grossmann - drums
Christian Münzner - guitars
2009
Cosmogenesis
2010
 
2011
Omnivium Steffen Kummerer - guitars, vocals
Hannes Grossmann - drums
Christian Münzner - guitars
Linus Klausenitzer - bass
2012
 
2013
 
2014
  Steffen Kummerer - guitars, vocals
Linus Klausenitzer - bass
Tom Geldschläger - guitars
Sebastian Lanser - drums
2015
  Steffen Kummerer - guitars, vocals
Linus Klausenitzer - bass
Sebastian Lanser - drums
Rafael Trujillo - guitars
2016
Akróasis Steffen Kummerer - guitars, vocals
Sebastian Lanser - drums
Linus Klausenitzer - bass
Tom Geldschläger - guitars
2017
  Steffen Kummerer - guitars, vocals
Linus Klausenitzer - bass
Sebastian Lanser - drums
Rafael Trujillo - guitars
2018
Diluvium