Year Albums Lineup Style
2002
Ty Döden Färdas Snabbt [Demo] Pär Gustafsson - all instruments, vocals
Black metal
2003
 
2004
Fördärv
2005
I Skuggan Av Dimman... [Demo]
2006
 
2007
Dödsvisioner
2008
 
2009
Till Makabert Väsen
2010
 
2011
 
2012
 
2013
  Pär Gustafsson - all instruments, vocals
Johan Marklund - drums
Andreas Johansson (V) - bass
Pär Gustafsson - guitars, vocals
2014
  Johan Marklund - drums
Andreas Johansson (V) - bass
Pär Gustafsson - guitars, vocals
2015
 
2016