Sorrows Path - Timeline


Year Albums Lineup Style
1993
  Takis Drakopoulos - bass
Kostas Salomidis - guitars
Power metal
Doom metal
1994
Sorrow's Path [Demo] Takis Drakopoulos - bass
Kostas Salomidis - guitars
Kostas Farmakis - drums
Angelos Ioannidis - vocals
1995
  Kostas Salomidis - guitars
Angelos Ioannidis - vocals
Gregory Vlachos - drums
Stavros Giannakos - bass
1996
Promo [Demo]
1997
 
1998
 
1999
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
  Kostas Salomidis - guitars
Angelos Ioannidis - vocals
Stavros Giannakos - bass
Fotis Mountouris - drums
2006
 
2007
 
2008
 
2009
 
2010
The Rough Path Of Nihilism Kostas Salomidis - guitars
Angelos Ioannidis - vocals
Stavros Giannakos - bass
Fotis Mountouris - drums
Giannis Tziligkakis - guitars
2011
 
2012
 
2013
 
2014
Doom Philosophy
2015
  Kostas Salomidis - guitars
Angelos Ioannidis - vocals
Stavros Giannakos - bass
Fotis Mountouris - drums
George Vichos - guitars
2016
 
2017
Touching Infinity
2018