Year Albums Lineup Style
1998
  Key - bass
Sugi - guitars
Nao Kawakita - drums, vocals
Daisuke "Daisuke-han" Tsuda - vocals
Alternative metal
Hardcore punk
1999
A.S.A Crew Nao Kawakita - drums, vocals
Daisuke "Daisuke-han" Tsuda - vocals
Futoshi "Ue-Chang" Uehara - bass, vocals
Ryo "Maximum the Ryo-kun" Kawakita - guitars, vocals
2000
 
2001
[EP]
2002
Mimi Kajiru
2003
 
2004
Kusoban
2005
Rokkinpo Goroshi
2006
 
2007
Buiikikaesu
2008
 
2009
 
2010
 
2011
 
2012
 
2013
Yoshu Fukushu default
2014
  Nao Kawakita - drums, vocals
Daisuke "Daisuke-han" Tsuda - vocals
Futoshi "Ue-Chang" Uehara - bass, vocals
Ryo "Maximum the Ryo-kun" Kawakita - guitars, vocals
2015