Release date: 2005
Style: Symphonic black metal

Rating:

No votes yet


01. Z³y Akt Kreacji
02. Magia Przestworzy
03. Usidlony przez Piêkno Zimowej Zamieci
04. Dziwne P³omienie Zimnego Wnêtrza
05. Oddech Krainy Grobów
06. Tchnienie WiekówPost comments

Login or register to post here.Hits total: 1460 | This month: 2