Titan Mountain - Dark PortalRelease date: 2005
Style: Symphonic black metal


01. Z³y Akt Kreacji
02. Magia Przestworzy
03. Usidlony przez Piêkno Zimowej Zamieci
04. Dziwne P³omienie Zimnego Wnêtrza
05. Oddech Krainy Grobów
06. Tchnienie WiekówHits total: 1567 | This month: 9