Titan Mountain - Everlasting CultRelease date: 2005
Style: Symphonic black metal


01. Oko Powstaj¹cego Brzasku
02. Nocny Pejza¿
03. Uśpione Zagadki Wieków
04. Pod Znakiem Utraconego Czasu
05. Runy Feralnych Dni
06. Sekretne Ksiêgi Świata
07. Odkrywaj¹c Z³owieszcze Rubie¿e Nawiedzone
08. Zimowe Cienie Lodowego Imperium
09. Ukoronowany Ponad Zmursza³ymi Epokami Tyranii Zmartwieñ
10. Puls Pogrzebowego Rozkwitu
11. W Krêgu Fortec Muskanych Dociekliwości¹ Kosmicznych Oczu w Woja¿ach po Ekliptykach
12. Ku Nawo³ywuj¹cym Mnie MiejscomHits total: 1677 | This month: 10