Marcelo Barreto


Member

1995-2000 Mastifal - guitar, vocals