Advertise on Metal Storm
Eero Kuusisto


Member

2001-2006 Synestesia - vocals, bass  
2006-2012 Synestesia - vocals