Member:
NA- Hin Onde - bass  
NA- Medieval Art - bass  
NA- Vergil - bass  
NA- Svartkraft - drums  
1992- Nocturnal Winds - vocals, bass, guitar  
2001-2015 Azaghal - guitars (as JL Nokturnal)  
2005-2008 Wyrd - drums, percusions (as JL Nokturnal)  
Live musician:
2001-2010 Yearning - bass  
Guest musician:
2003 Kataplexia - guitar  
2003-2005 Calmsite - keyboards, vocals  
2006 Slugathor - guitars