Jeff Dunn


Member

NA- Dryll - guitars (as Mantas)  
1979-1985 Venom - guitars (as Mantas)  
1988-1993 Venom - guitars (as Mantas)  
1995-1999 Venom - guitars (as Mantas)  
2010- Mpire Of Evil - guitars (as Mantas)  
2015- Venom Inc. - guitars (as Mantas)  

Guest musician

2015 The Wolves Of Avalon - guitars (as Mantas)