Event information

Location: Poland, Miñsk Mazowiecki (Rock In Miñsk Fest - Kino ¦)
Date: 23 October 2010


Bands

Acid Drinkers
Mouga


All dates of this tour

09.10.2010 - POL, Zabrze
10.10.2010 - POL, Kutno
14.10.2010 - POL, Bi³goraj
15.10.2010 - POL, Krosno
16.10.2010 - POL, Rzeszów
23.10.2010 - POL, Miñsk Mazowiecki
24.10.2010 - POL, Gdynia (1)
28.10.2010 - POL, Toruñ
29.10.2010 - POL, Olsztyn
30.10.2010 - POL, Chojnice
31.10.2010 - POL, Bydgoszcz
06.11.2010 - POL, Warsaw
07.11.2010 - POL, £ód¼
12.11.2010 - POL, Czêstochowa
13.11.2010 - POL, Pszów
14.11.2010 - POL, Poznañ
26.11.2010 - POL, Kraków
27.11.2010 - POL, Bielsko-Bia³a
28.11.2010 - POL, Opole
03.12.2010 - IRL, Cork
05.12.2010 - IRL, Dublin
11.12.2010 - POL, Elbl±g
12.12.2010 - POL, Koszalin (1)
17.12.2010 - POL, Wroc³aw
19.12.2010 - POL, Lublin
19.02.2011 - GBR, London

 
Updated: 18.10.2010
Post comments

Login or register to post here.Hits total: 538 | This month: 3