Member:
2001- Koldbrann - guitars, vocals (as Mannevond)  
2005- NettleCarrier - bass, vocals (as Mannevond)  
2007-2011 Urgehal - bass (as Mannevond)  
2009- Djevel - bass (as Mannevond)  
Live musician:
2009 Endstille - vocals (as Mannevond)  
Guest musician:
2008 Krv - vocals (as Mannevond)  
2010 Delirium Bound - vocals (as Mannevond)  
2016 Urgehal - bass, vocals (as Mannevond)