Member:
2001- Dark Fortress - guitars  
2004- Noneuclid - guitars  
2008- Triptykon - guitars, vocals, bass  
Studio musician:
2010 Crom - guitars  
Live musician:
2007-2008 Celtic Frost - guitars  
Guest musician:
2005 Holy Moses - guitar solos  
2006 Obscura - vocals  
2008 Obscura - vocals  
2011 Christian Muenzner - guitars  
2012 Kuolemanlaakso - guitar  
2014 Hannes Grossmann - vocals