Nyktalgia - Discography


Studio (2)
EP
Live
DVD
Compilation
Single
Demo
Boxset
VA (1)


Showing 2 releases of 3 [ show all ]


Nyktalgia
2004
7.8 | 12 votes |
01. Misere Nobis
02. Lamento Larmoyant
03. Cold Void
04. Exitus Letalis

8 | 15 votes |
01. Nyktalgia
02. Nekrolog
03. Peisithanatos
04. Pavor Nocturnus