Mörk Gryning - Tusen År Har Gått... lyricsTracks01. Dagon

[Instrumental]

02. Journey

In the four,
Storming winds of hate, we rise
When darkness rules in the dead of night
Unleash the fire
The dark one we hail,
The sky is red
Now I feel the ancient kingdom
We're darkness disciples,
We'll bring the day of dying
My soul is filled with grievance
I'm dead now
Arise all demons!
As we're flying through landscapes of ice
I hear the angels cries
Consume them in fire
We are four horsemen of doom,
To all of you
I shall walk through the endless times and again
I'll meet my master
The burning diamond,
The unseen phantom... The old one
The horizon is near,
We make us ready for the divinity
The night is dark
A blaze of the northern star
I see the light
Am I in hell?
Death is real and everything turns black
I arise in the nocturnal sea
I will bring your death
My soul's not resting in your hierarchy,
My place is in hell!

03. Tusen År Har Gått (A Thousand Years Have Passed)

Gog och Magog, tusen år har gått. Släpp ut den fallne,
välsigna våra själar med eld från den djupaste avgrunden
Hatet brinner i våra ådror, den mörka hären är samlad
För att segra mot gud för där tar sanningen i profetian slut
Tusen år har gått... släpp ut de fallna änglarna,
låt draken leda er mot seger - höj era svärd!
Himlen blir svart, dag skall bli natt för evigt
När himlen brinner försvinner himlens folk och vi vinner!
De döda stiger, himlen skakar
Mörkret faller, känn hur vi hatar
Förgör himlen i herrens namn. Han är en varg, Jehova ett lamm
Harmageddon, Frälsaren är kommen
Men än finns det kristna kvar, dem skall vi tillintetgöra
Tusen år har gått!
Överallt blir dödens natt, lien ska svepa kallt.
Snart börjar en mörk gryning - Tusen år har gått!
Tusen, åter tusen samlas för att kriga med oss
Spikar, tusen spikar rispar mot den kalla vinterns frost!
Himlen skall tas från alla håll... Vi sprider ut oss

04. Omringningen (Surrounding)

Vi är i en mörk ondskefull skog
Vi färdas längs en flod,
Inväntar månens sken
Nu faller natten,
Vi lämnar vår flod
Vi färdas fortare,
Månen blir lik blod!
Den leder oss mot norr,
Till vinterns kalla storm
Där skall vi invänta kallelsen till krig
Det börjar redan dagas,
Vi måste snart slå oss ned
Annars blir vi brända av solens heta sken

05. Armageddon Has Come To Pass...

It's time, we who have been eons rising at last
The sleepers are asleep no more
The dead resting peacefully no more
War, plague, famine and death
The four horsemen of the apocalypse are roaming
The sky as it was foretold in the book
The seven seals have been broken
And the beast is loose again
Armageddon has come to pass... Finally

06. Unleash The Beast

Unleash the crimson winds of fire
The time has come for our master's arrival
Now we're riding towards your filthy, holy heavens
Famine, War, Death and Plague, we are the four horsemen!
The soldiers of death are marching,
They gather in front of heaven's gate
Fill the world with plague
Erin, Cahn, Eldon and me will this insurrection of anarchy
Let the world hear our demands,
Choose your side and join the battle up high
Fire in the sky
The master has arrived
We are rising from our graves
And the beast is unleashed again!
March, army of the past
We are the ones who won't be denied,
For we are the ones of the same ancient kind!
Our name is legion for we are many,
We have the raging fire within our souls
Our powers are infernal,
We dedicate the Dark one everything we do
Desecrate and slay!
Whirlwinds on the way
Mankind will pray
But no one will reply!
You will die! Heaven fear us!
We are the bringers of doom
Black warriors of the evil seal,
Let the Christians feel your steel
Let the sign of victory blaze in your eyes
The beasts arise - Heavens demise

07. The Final Battle

We are roaming the sky, inroad the gates of lies attack!
A mighty clash, the gate is crushed
Demons, dragons, angels flush
Slaying the holy,
Bringing the weak Christians to eternal sleep
I see Erin falling for a sword, he dies,
I scream with hatred in my eyes
I roar like thunderstorms,
I swear I'll avenge him tonight!
The resistance is strong but we stronger,
The blood is now draining the earth
Feeble screams of human beings,
The Christian race is devastated
As I'm slicing angels with my sword,
Eldon's troop is breaking through the next door
Angels are burning in the flames,
I laugh with my sword sustained
But still there's much left to fight,
We're awaiting the master demon to come
"Nidas, make your hordes prevail,
We have to win before the sun's first rays"
"We will win tonight, when sun will never again shine!
Now the gates are crushed, but many we have lost"
So rise, rise, army of the night
Now it's time to end this feeble light
Die, so die servants of the light
Jehovah is dethroned, only fire will shine

08. Mörkrets Gryning (The Dawn Of Darkness)

Himlen svartnar vid den blodröda horisonten,
Segern är vår, uppå liken jag står
Eldon, Erin, Cahn har dött,
Men de kristna är besegrade för gott!
Jag är den som flyger i månens sken,
Jag är den du aldrig kan se
Jag är den som dödade gud,
Ve dig, jag är dödens sändebud!
Jag är trött
jag måste vila
Herren har gett mig ett land
Dit ska jag flyga

09. Min Sista Färd (En Visa Om Döden) (My Last journey (A Song About Death))

Jag flyger fram genom mörka sfärer, elden slickar min kropp
Allsmäktige ge min själ frid, kriget mot de kristna är vunnet
Jag, en drake flyger från helvetet
Ledd av min fader, den allsmäktige
Den eviga nattens svarta klor griper tag om min själ
Den ger mig mörker, skänker mig frid,
Ger mig allt jag behöver på min färd
Mitt rike börjar träda fram
Jag flyger in i dimmors land
Ögon i dimman bildar en här som bygger ett slott vid min strand
Stormen ryter, mörkrets brand
Jag vilar i skymningens land!
Jag är död!