Year Albums Lineup Style
2009
  Bert "Bertzkii" Nummelin - drums
Kjetil Ottersen - guitars, keyboard, synth
Tom Simonsen - guitars, bass
Cecilie Langlie - vocals
Doom metal
Symphonic metal
2010
 
2011
Repose
2012
 
2013
 
2014
Medusa Truth Part 1