Soul Stealer - Soul Stealer lyricsTracks01. Viskas, Kas Turi Pradžią...

Ten, kur nebuvo tavęs, nebus mūsų...
Ten, kur aukojau kitiems, stabmeldžiu būsiu.
Jei saulė leisis ten pat, nežvelgsiu nė karto...
Jei buvai mano šviesa - mano akys nemato.

Išeik, nebegrįžk daugiau...
Liūdėt nebeprivalau...
Kentėk, aš dievų prašau...
Krauju širdy vėl pasruvau...

Kai naktį verksi vėju, kurčias būsiu...
Kai laikysi savo delnuos - lyg smiltis nepaklusiu.
Ar taip geriau, kai kaklą spygliai tebesmaugia..?
Ar tu kelią matei?... Ten manęs niekas nelaukia...

02. Padėk Išnykti...

Dangau, nušvieski naktį, akims apakti neleisk...
Rėkiu, nuginki baimę, lekiu, kur tavo griausmas ves...
Nelauk, suteiks man galios, tavo valia mano likimą lems...
Virš jūrų, ledo, žemių plieno sparnai į tavo glėbį neš...

Žeme, palieski sielą, manas maldas pasiglemžki jau...
Tyliu, priimk dar vieną, sugrįšiu ten, kur smiltimi buvau...
Atimk žaizdotą kūną, tavo tyrumas mane nuplaus...
Migdyk į savo sapną, gal ten ramybė manęs lauks...

Aklas pyktis į šviesą neatves,
Tuščios viltys tikėjimui pasmerks...
Nuogas skausmas atvira žaizda gyvens,
Tavo šauksmas vėl amžinai ieškot privers...

O bangos visagalės, tik jūsų valion gyvybę atplukdau...
Geriu taip godžiai mirtį, akis surasti tavas bandau...
Gramzdink, neleisk išnirti, dar kartą, skausme, prisiglausk...
Skalauk ir mano plaukus, kaip tos, kurios jau netekau...

03. The Reaper

I come for you, I always did...
I leave the footprints from my bloody feet!
Yes, you could be wrong, but I'm always right...
Don't be sorry, there's no time to fight!

On your knees, slave, now you know...
Hell is so far, far down to go...
Devil dances awaking all dead...
Crawl forward or I'll cut your head!

I am the Reaper and I come for you,
I'll cut you deeper, you'll know this is true!
I am the Reaper, I'm riding my blade,
Quick death is cheaper, you'll pay when you fade!

Don't you try to run, cause I'm tired of chasing,
Don't waste my time praying isn't amazing...
I know your name and I'm sure you know mine,
This is your end, your lucky number in line!

On your knees, slave, now you know...
Hell is so far, far down to go...
Devil dances awaking all dead...
Crawl forward or I'll cut your head!

I am the Reaper and I come for you,
I'll cut you deeper, you'll know this is true!
I am the Reaper, I'm riding my blade,
Quick death is cheaper, you'll pay when you fade!

I am the Reaper, bloody duty I do...
My soul is damned, roaming lonely like the Moon...

Once, I've been a man, had a family I loved like you...
Days happily passed, growing son, beloved wife and I knew...
It's too good, it's too good to be true...

And one day sunlight fade...
Rising wind, pouring rain brought the pain...
Four horsemen with dark faces,
Broke into our house... swords and chains!
Locked me up, killed my son, wife and faith!

When I died... deep in woods...
Tied and tear by wolfs... I refused!
Life in heaven, I swore...
To become death for all! I choose...
You could help us God but...

I am the Reaper, bloody duty I do...
My soul is damned, roaming lonely like the Moon...
I am the Reaper, bloody duty I do...
I'm sorry, God. I'm coming for you...

04. Brolis Už Brolį

Dievų pagimdytasis vaike, išaušo tavoji naktis...
Balnodamas juodbėrį žirgą klausei, ką šnabždėjo lemtis...
Lėk, gint gimtojo krašto, lėk... lėk...
Ten, kur broliai teprašo dievų jiems atnešti vilties!

Sustingo iš baimės, apako priešų būriai nuo šviesos,
Ugnies kalaviją iškėlęs, nešei mirtį savo maldos...
Nešk, Žemė Motina rauda, nešk... nešk...
Jiems tik kirčius tyro pykčio, kirčius tyrosios mirties!

Už tavo pasaulį,
Už tavo vargus,
Už tavąją meilę,
Už kraujo klanus,
Už tavąjį brolį,
Už tavo vaikus,
Už gimtąją Žemę,
Už viską, kas žus....

Brolis už brolį, lai verkia dangus...
Bet jie šypsosis ir žvelgs į amžinybės laukus...

Mama, mano kardas tavo ašaras nupraus,
Nors ryto saulė brolio juoko nesulauks...
Danguje švelniai glostys tas pavargusias akis...
Broli, kaip plyšta širdis! Už tavąją mirtį šimtai atsakys!
Už tavąją mirtį šimtai atsakys!!!

05. Vampire Woman

Pale Moon confused the darkness
Of the night, as black as her eyes...
I went through my deepest loneliness
On the way of my own sacrifice...

Still the night, as long as her hairs,
Had no mercy on my blinded minds...
Going through The Valley of the Death,
Suddenly I heard whispers deep inside...

And here she was, the daughter of the night,
As cold as fire, as black as light...
She came closer, my heartbeat stopped...
I fought I've died, and she just smiled...

I said...

Vampire, vampire, vampire woman...
Hell fire, take me higher, vampire woman!!!...

I can't really tell you, what had happened then,
The overtaking kiss, as sweet as kiss of the death...
The bite and blood, and fire, in my veins...
And now I live forever, till thirst remains...

Night life is my religion, the bite - the last decision,
Can't run away now...
I need to feel your passion, blood inside on and on...
Just one more kiss... oh...

06. Dar Nevėlu

Laižanti liepsna tirpdys akis... atmerktas...
Nežmonišku greičiu pleškės širdis... pasmerkta...
Tik pirmyn, tik pirmyn - mintyse kartosi,
Tik pirmyn, tik pirmyn - lėksi, nesustosi,
Tik pirmyn, tik pirmyn - proto neišduosi,
Tik pirmyn, tik pirmyn - tu nepasiduosi!

Vėjas plaukuose kraują stingdins... nežinia...
Klykiančios mirties pilna naktis... ji jau čia...
Tik pirmyn, tik pirmyn - mintyse kartosi,
Tik pirmyn, tik pirmyn - lėksi, nesustosi,
Tik pirmyn, tik pirmyn - proto neišduosi,
Tik pirmyn, tik pirmyn - tu nepasiduosi!

Dar, dar nevėlu parduotą sielą atsiimt,
Dar, dar nevėlu aplenkt tamsą viltim...
Dar, dar nevėlu nepasiduot ugnims,
Dar, dar nevėlu... atneški mirtį... mirtims!

07. Be Sparnų

Aš beprotiškai skubu savo išgalvoto gyvenimo keliu,
Aš žiūriu ir nesuprantu, kodėl aplink tiek daug spalvų,
Aš tyliu, bet vėl girdžiu tiktai balsus žmonių,
Aš vėl tikiu, kad tu sugriausi viską, ką turiu.

Išdegink mano suledėjusią širdį,
Nunuodyk mano troškimą numirti,
Paleisk, kad galėčiau viską iš naujo patirti,
Užrakink širdyje, kad galėčiau ramybę pažinti, į dangų pakilti.

Aš stengiuosi išgelbėti kiekvieną krentantį lašą,
Aš žaviuosi, kaip kraujo troškimas ją veža,
Aš turiu slėpt nuo jų savo dangišką pradą,
Aš girdžiu jos: "man maža, man maža, man maža..."

Aš stebiu, kaip laikas pasiglemžia išlaisvintą sielą,
Aš žinau, kad po jos prisilietimo nieks nebeužmiega,
Aš kaskart užsimerkiu, kai jaučiu jos glamones,
Mano žodžiai - tai puolusio angelo dejonės...

08. Liūdesio Miestas

Miestas kur saulė nei kyla, nei teka...
Žmonės - jų širdys vos gyvos, vos plaka...
Medžiai - lyg šmėklos išvytos iš rojaus...
Tu stovi vienas, nelauki rytojaus...

Akys, kurios jau seniai nebemato...
Rankos nusvirusios trukčioja šaltos...
Lūpos - beformės, sustingusios šlykščiai...
Tu jauti pykti, vien skausmą... Išnykti...

Šviesa danguje blės labiau ir labiau
Nejau nežinai ar nueiti, ar laukt?
Tas pyktis ir skausmas suplėšys pusiau...
Pamirški jau viltį, nėra jos daugiau...
(Čia liūdesio miestas ir aš čia gimiau...)

Bandai tu pabėgti nuo visko aplinkui...
Kelio nėra - jis seniai dingo...
Tavo kūnas visai be saulės sustingo,
Veidu į žemę - niekas vėl neišgirdo...
Bespalvių namų tamsa ir šešėliai,
Minioje svetimų aklas, vienišas sėdi...
Jaučiu tavo baimę, skausmą ir pyktį,
Apakintas jų tu jau pradedi nykti...

09. Plaštakė

Saulės šviesa mane pagimdys,
Svaiginantis skrydi - tai mano lemtis...
Jei tai tiesa, kaip dega širdis...
Mėnulio vėsa amžinai užmigdys...

Auksinė šviesa, kuri žiba tamsoj,
Aš girdžiu tavo raudą, paklydęs tyloj...
Skaisčioji liepsna taip vilioja priglust,
Skausmas, o ne mėnuo nebeleis man pabust...

Gal, gal pabandyt kilt vis aukštyn...?
Padangėse šokti aklai su mirtim...
Bet kai ir vėl žemę glostys vėsa,
Nudegusį kūną nupraus tik rasa...

10. Too Heavy

Black wind of the night took my soul
Away from the light, where life is so gone
I don't know why I still hear your voice,
I begged the wind throw me down, leave no choice...
Fall down with me... now!!!
So heavy, so wounded, cursed to be alone...

They tear my eyes, they cut my throat,
Four thousand devils and I'm still so alone...
I'll take another blade, deep in my chest,
Six thousand deaths, damn it, take no rest...
Guilt, won't set me free... won't!!!
Burn me faster, to shut laughter, reminding you're gone...

The pain is so distinctive, my hate is so instinctive,
This weight of sorrow takes me down, down, down...
Too heavy to be lifted, nowhere - it's where I'm drifted,
Yes, darling, I'm still going down, down, down...

How quiet now, I see you...
Those shiny dreams remind me of you...
I know it takes so much time,
To get up there, where my angel cries...

A century of pain and He found my soul,
He offered me to get up, but I refused... oh no...
Now I know why, I still hear your voice,
I see you down here and I have the choice...
To kill you again... yeah!!!
Take love from my hands, choking your betrayal neck...