Year Albums Lineup Style
2006
Whispers [Demo] Anna "Aya" Stefanowicz - vocals
Lawrence Wawrzyniec Dramowicz - drums
Filip "Heinrich" Hałucha - bass
Maurycy "Mauser" Stefanowicz - guitar
Gothic metal
2007
 
2008
The End Of Life default
2009
  Anna "Aya" Stefanowicz - vocals
Lawrence Wawrzyniec Dramowicz - drums
Filip "Heinrich" Hałucha - bass
Maurycy "Mauser" Stefanowicz - guitar
2010
Clinic For Dolls Anna "Aya" Stefanowicz - vocals
Maurycy "Mauser" Stefanowicz - guitar
Wawrzyniec "Vaaver" Dramowicz - drums
Filip "Heinrich" Hałucha - bass
2011
  Anna "Aya" Stefanowicz - vocals
Maurycy "Mauser" Stefanowicz - guitar
Wojtek "Gonzo" Błaszkowski - drums
Patryk "Patrick" Malinowski - bass
2012
 
2013
 
2014
 
2015