Welicoruss - Sons Of The North videoSons Of The North
2012

Directed by: Alexey Boganov

Director of photography, editor and FX post-edition: Alexander Semko (EYE cinema).
Operators: Konstantin Shtihno, Olga Levina, Yugeniy Nakrishskiy.
Photographers: Olga Levina, Yugeniy Nakrishskiy.
Management: Alexey WELICORUSS Boganov, Yuriy DIKIY Levin.
Screenplay, conception: Alexey WELICORUSS Boganov.
Make-Up: Irina Figurofskaya, Anastasya Kriger.
Costumes: Anastasya Kriger, Alexey WELICORUSS Boganov, Dark Theatre VISORIUM, Club of historical reconstruction "North Shore".

Actors: Alexey WELICORUSS Boganov, Ilya ELIAS Chursin, Max The Northern, Yuriy DIKIY Levin, Alexander Galuzo, Alisa Arefieva, Yulia Vanina, Vladislav Kabakov, Anastasya Kriger, Alina Daenaro.
10 | 1 vote |

Youtube videos: