SkaldfraNorden - album votes


Statistics

   Total votes: 46
   Average rating: 8.39


Order by:

   Year | Rating | Band
10 9 votes
9 13 votes
8 16 votes
7 7 votes
2 1 vote